fbpx


Juozas Naujalis

Apie


Juozo Naujalio

tarptautinis chorų festivalis

2023 m. balandžio mėn.

Renginys dedikuotas Lietuvos profesionaliosios chorinės muzikos patriarchui Juozui Naujaliui (1869–1934). Šio dirigento ir pedagogo pėdsakas lietuviškosios muzikos erdvėje itin ryškus: jis vadovavo dviem chorams, buvo vienas svarbiausių pirmosios Lietuvoje dainų šventės organizatorių, parašė ne vieną iki šiol populiarią dainą, o jo „Lietuva brangi“ vadinama antruoju Lietuvos himnu.
Renginio misija – skleisti J. Naujalio kūrybą tarptautiniu mastu ir kelti choro dirigentų prestižą. Pagrindiniai renginiai vyksta Kaune ir miesto apylinkėse – su J. Naujalio gyvenimu ir kūryba susijusiose vietose.

Chorų konkursas

Chorai atlieka po vieną privalomą J. Naujalio kūrinį, o likusią konkursinę programą renkasi laisvai. Vertinimo komisijoje dirba muzikos ekspertai, chorvedžiai ir kompozitoriai iš Lietuvos ir užsienio. Vienas pagrindinių konkurso prizų – J. Naujalio batutos kopija. Ji įteikiama geriausiam konkurso dirigentui.