fbpx


Juozas Naujalis

DALYVAVIMO TAISYKLĖS

 

 • Paraiškos dalyvauti konkurse priimamos iki 2019 m. sausio 20 d.
 • Dalyvio registracijos mokestis – 50 Eurų.
 • Dalyviui atsisakius dalyvauti konkurse mokestis negražinamas.
 • Dalyvis festivalio organizatoriams privalo atsiųsti:

 

•     dalyvio paraišką

•     po 5 atliekamos pagrindinės programos, bei Grand Prix konkurso kūrinių kopijas. Natos negražinamos ir lieka festivalio archyve.

•     trumpą (250 žodžių) kolektyvo aprašymą: lietuvių, anglų kalbomis.

•     2-3 kolektyvo geros kokybės nuotraukas;

•     1-2 vadovo geros kokybės nuotraukas.

 

 • Už konkurso nuostatų pažeidimą, dalyvis gali būti diskvalifikuotas.
 • Chorai atlieka 15 minučių laisvai pasirinktą programą.
 • Privalomas Juozo Naujalio kūrinys įeina į bendrą programos pasirodymo laiką.
 • Kategorijose ne mažiau kaip 90% dalyvių turi atitikti amžiaus kategoriją.
 • Chorai gali dalyvauti abiejų tipų konkursuose ir keliose kategorijose, bet su skirtinga programa.
 • Pasirodymo trukmė visose kategorijose 15 minučių. Į choro pasirodymo laiką įeina: įėjimas ir išėjimas iš salės, atliekamos programos trukmė, pauzės tarp kūrinių. Už laiko limito viršijimą, komisijos nuožiūra gali būti skiriami baudos balai. 15 sekundžių – 1 baudos balas.
 • Visi kūriniai atliekami be mikrofonų ir kitų įgarsinimo priemonių.
 • Chorai, išskyrus jų vadovą, akustinei repeticijai į konkursui parengtą salę neįleidžiami.

 

 • Dalyviai patys apmoka transporto, maitinimosi ir pragyvenimo išlaidas.
 • Organizatoriai pasilieka visas teises į konkurso vaizdo ir garso įrašus darytus festivalio renginio metu ir jų platinimą bei leidybą.
 • Organizatoriai pasilieka teisę keisti programą.
 • Pateikdamas paraišką, dalyvis sutinka su konkurso sąlygomis.

Rėmėjai: