fbpx


Kaunas Musica Festa

DALYVAVIMO TAISYKLĖS

 

Dalyvavimo taisyklės:

 

 • Dalyvio registracijos mokestis – 100 Eurų. Už kiekvieną papildomą kategoriją – 50 Eurų.
 • Mokestis pervedamas į rekvizituose nurodytą sąskaitą. Mokėjimo paskirtyje nurodyti už kokį kolektyvą, kurį konkursą bei kategorijas yra mokamas dalyvio mokestis.
 • Atsisakius dalyvauti konkurse po sumokėjimo, dalyviui mokestis negražinamas.
 • Konkurso dalyvis privalo:
 • užpildyti paraišką.
 • atsiųsti po 5 atliekamos konkursinės programos, bei numatomų grand prix konkurso kūrinių natų komplektus. Natos dalyviams negražinamos ir lieka festivalio archyve.
 • Atsiųsti kolektyvo aprašymą iki 250 žodžių lietuvių ir anglų kalbomis.
 • Atsiųsti naujausias spaudai tinkamos kokybės kolektyvo ir vadovo nuotraukas.

 

Papildomos sąlygos:

 

 • Kategorijose ne mažiau kaip 80% dalyvių turi atitikti amžiaus kategoriją.
 • Chorai gali dalyvauti abiejų tipų konkursuose ir keliose kategorijose, tačiau programa kiekvienoje kategorijoje privalo būti skirtinga.
 • Choro pasirodymo trukmė visose kategorijose – 15 minučių. Į choro pasirodymo trukmę įeina: įėjimas ir išėjimas iš salės, atliekamos programos trukmė, pauzės tarp kūrinių. Už laiko limito viršijimą, komisijos nuožiūra gali būti skiriami baudos bala:15 sekundžių – 1 baudos balas.
 • Visi kūriniai atliekami be įgarsinimo.
 • Chorai į konkursui parengtą salę neįleidžiami. Į salę įleidžiamas tik choro dirigentas.

 

Koncertai:

 

 • Konkurse dalyvaujantys chorai privalo atlikti koncertinę programą bent viename organizatorių numatytame koncerte.
 • Koncertinės programos metu gali būti atlikti tik sakralinės muzikos kūriniai.
 • Koncertinės programos trukmė ~15 min.

 

Papildoma informacija:

 

 • Dalyviai patys atsakingi už transporto, maitinimosi ir pragyvenimo išlaidas.
 • Organizatoriai pasilieka visas turtines ir neturtines teises į konkurso vaizdo, garso įrašus, nuotraukas darytas viso konkurso ir festivalio metu, jų platinimą bei leidybą.
 • Organizatoriai pasilieka teisę keisti programą.
 • Pateikdamas paraišką, dalyvis sutinka su konkurso sąlygomis.

Rėmėjai: