fbpx


Privatu: Birštonas Cantat

SĄLYGOS

 

Dalyvavimo taisyklės:

 

 • Dalyvio registracijos mokestis – 100 eurų, už kiekvieną sekančią kategoriją – 50 eurai.
 • Mokestis pervedamas į rekvizituose nurodytą sąskaitą. Mokėjimo paskirtyje nurodyti už kokį kolektyvą, kurį konkursą bei kategorijas yra mokamas dalyvio mokestis.
 • Dalyviui atsisakius dalyvauti konkurse mokestis negrąžinamas.

 

Iki 2018 m. kovo 1 d. dalyviai privalo atsiųsti:

 • dalyvio paraišką
 • po 5 atliekamos programos kūrinių kopijas, kurios yra negrąžinamos ir lieka festivalio archyve. Visos natos privalo būti atsiųstos paštu
 • trumpą kolektyvo aprašymą: lietuvių ir anglų kalbomis
 • kolektyvo geros kokybės nuotrauką
 • vadovo geros kokybės nuotrauką
 • audio ir / ar video įrašą
 • Už konkurso nuostatų pažeidimą, dalyvis gali būti diskvalifikuotas.

Koncertai:

 

 • Konkurse dalyvaujantys chorai ir orkestrai privalo atlikti koncertinę programą bent viename organizatorių numatytame koncerte.
 • Koncertinės programos metu gali būti atlikti laisvai pasirinkti kūriniai.
 • Koncertinė programa bažnyčioje turi būti sakralinė.
 • Koncertinės programos trukmė ~15 min.

 

Papildomos sąlygos:

 

 • A ir B kategorijose ne mažiau kaip 90% dalyvių turi atitikti amžiaus kategoriją.
 • Vienas choras ir orkestras gali dalyvauti keliose kategorijose, tačiau su skirtinga programa.
 • Į choro ir orkestro pasirodymo laiką įeina: atliekamos programos trukmė ir pauzės tarp kūrinių, įėjimas ir išėjimas iš scenos.
 • Visi kūriniai atliekami be įgarsinimo.
 • Chorai ir orkestrai, išskyrus jų vadovą, akustinei repeticijai į konkursui parengtą salę neįleidžiami.

 

 

Papildoma informacija:

 

 • Dalyviai patys apmoka transporto, maitinimosi ir pragyvenimo išlaidas.
 • Organizatoriai pasilieka visas teises į konkurso vaizdo ir garso įrašus darytus festivalio renginio metu ir jų platinimą bei leidybą.
 • Organizatoriai pasilieka teisę keisti programą.
 • Pateikdamas paraišką, dalyvis sutinka su konkurso sąlygomis.

Rėmėjai: