fbpx


Cantate Domino

SĄLYGOS

 

Dalyvavimo taisyklės

 • Dalyvio registracijos mokestis – 250 Eurų, už kiekvieną sekančią kategoriją – 100 Eurų. Mokėjimo paskirtyje nurodyti, už kokį kolektyvą, kurį konkursą bei kategorijas yra mokamas dalyvio mokestis.
 • Dalyviui atsisakius dalyvauti konkurse mokestis negražinamas.
 • Dalyviai festivalio organizatoriams privalo atsiųsti:

 

•     dalyvio paraišką

•     geros kokybės choro nuotrauką

•     geros kokybės vadovo nuotrauką

•     po 5 atliekamos pagrindinės programos kūrinių kopijas, bei Grand Prix konkurso natas. Natos negražinamos ir lieka festivalio archyve

•     Trumpą (250 žodžių) kolektyvo aprašymą: lietuvių, anglų kalbomis.

 • Už konkurso nuostatų pažeidimą, dalyvis gali būti diskvalifikuotas.

 

 • Koncertai:

  • Konkurse dalyvaujantys chorai privalo atlikti koncertinę programą bent viename organizatorių numatytame koncerte.
  • Koncertinės programos metu gali būti atlikti tiek sakralinės tiek pasaulietinės muzikos kūriniai.
  • Koncertinės programos trukmė ~15 min.

 

 • Papildomos sąlygos:

  • Kategorijose ne daugiau kaip 10% dalyvių gali būti vyresni, nei nurodytas amžiaus cenzas.
  • Choro pasirodymo trukmė visose kategorijose 12 – 15 minučių. Į choro pasirodymo trukmę įeina: įėjimas ir išėjimas iš salės, atliekamos programos trukmė, pauzės tarp kūrinių. Už laiko limito viršijimą, komisijos nuožiūra gali būti skiriami baudos bala:. 15 sekundžių – 1 baudos balas.
  • Visi kūriniai atliekami be įgarsinimo.

   

 

 • Dalyviai patys atsakingi už transporto, maitinimosi ir pragyvenimo išlaidas.
 • Organizatoriai pasilieka visas turtines ir neturtines teises į konkurso vaizdo, garso įrašus, nuotraukas darytas viso konkurso ir festivalio metu, jų platinimą bei leidybą.
 • Organizatoriai pasilieka teisę keisti programą.
 • Pateikdamas paraišką, dalyvis sutinka su konkurso sąlygomis.

Rėmėjai: