fbpx

Paskaita „Romos ir gališkojo giedojimo susiliejimas: grigališkasis choralas“


2020.11.18 10:02

Paskaita „Romos ir gališkojo giedojimo susiliejimas: grigališkasis choralas“
Paskaitų ciklas „Nuo grigališkojo giedojimo iki gospel žanro ypatumų“.
 
[ 2 iš 3 ]
 
Paskaita „Romos ir gališkojo giedojimo susiliejimas: grigališkasis choralas“, Kun. Dr. Vilius Sikorskas.
Lapkričio 28 d., 13:30 – 15:00 val.
 
Kun. Dr. Vilius Sikorskas.
 
Sikorskas Vilius – kunigas, muzikas, teol. dr. Baigė Popiežiškąjį bažn. muzikos institutą grigališkojo choralo magistro laipsniu.Šv. Petro benediktinų abatijoje Solesmes’e (Prancūzija) studijavo dvasingumo teologiją, liturgiją, grigališkąjį choralą ir Bažnyčios istoriją. Stažavosi bažn. muzikos kursuose Zalcburge, Šv. Cecilijos konservatorijoje Romoje. 2012–14 Lietuvos vyskupų konferencijos Liturginės komisijos sekretorius. 2007–14 dėstė liturgiją, giedojimą ir bažn. meno istoriją VDU Katalikų teologijos f-te. Nuo Marijos radijo laidų vedėjas. Grigališkojo choralo savaičių (Pažaislyje, Marijampolėje) konferencijų pranešėjas, dvasios vadovas. 2014–15 Kauno sakralinės muzikos mokyklos mokytojas, liturgijos ir meno vadovas, nuo 2015 šios mokyklos direktorius.
Tyrimų pagr. sritys – liturgija, bažn. muzika, bažn. menas, dvasingumo teologija. Enciklopedinio žinyno Bažnytinė muzika (2011) Mokslinės redakcinės tarybos narys, recenzentas, straipsnių autorius. Filmo (DVD) Uolų medus (Ps 80,17). Sakralinės muzikos takais (2012) scenarijaus ir moksl. straipsnio autorius, atlikėjas. Jaunimo giesmyno Tavo veido, Viešpatie, aš ieškau (Ps 27,8) vienas sudarytojų, įvadinio str. autorius. Sudarė Lietuvos vyskupų konferencijos leidinį Gedulinės valandos (2014), pritaikė jam grigališkąsias melodijas ir parašė įvadą. 2017 m. arkivyskupo Teofiliaus Matulionio Beatifikacijos liturginės komisijos narys, beatifikacijos iškilmių metu dirigavo jungtiniam chorui. Paskelbė moksl. straipsnių, skaitė pranešimus tarptautinėse mokslinėse konferencijose.
 

Rėmėjai: