fbpx

Paskaita „Muzika popiežiaus kelyje“


2020.11.16 11:52

Paskaita „Muzika popiežiaus kelyje“
Paskaitų ciklas „Nuo grigališkojo giedojimo iki gospel žanro ypatumų“.
 
Paskaita „Muzika popiežiaus kelyje“, Dr. Linas Balandis ir Doc. Dr. Danutė Kalavinskaitė.
 
 

1993 m. buvo ypatingi, nes tais metais Jonas Paulius II lankėsi Lietuvoje. Reikšmingas buvo ir kito charizmatiškojo popiežiaus Pranciškaus vizitas Lietuvoje 2018 metais. Dviejų popiežių vizitus mūsų šalyje skyrė 25-eri metai. Nors ketvirtis amžiaus yra gana plati laiko juosta, žyminti valstybės ir visuomenės pokyčius, kiekvieno popiežiaus misija – tai atitinkamų visuomenės poreikių, būdingų skirtingiems laikmečiams, atstovavimas. Popiežius Jonas Paulius II, vienas aršiausių komunizmo kritikų, į Lietuvą atvyko netrukus po Nepriklausomybės atkūrimo, siekdamas įkvėpti ir padrąsinti iš sovietinės sistemos gniaužtų išsivadavusią visuomenę. Popiežius Pranciškus – pirmasis popiežius jėzuitas iš Naujojo Pasaulio, buvo išskirtinis savo kvietimu atrasti Evangelijos žmoniškumą ir atsiriboti nuo moralizavimo.

Šios paskaitos esmė – ne tik pristatyti muziką, skambėjusią abiejų pontifikų vizitų Lietuvoje metu, bet ir edukuoti dalyvius, suteikiant jiems praturtinančios informacijos apie popiežių vizitų tikslus ir reikšmę Lietuvai, šių didžių asmenybių ir muzikos santykį ir pan.
Greta teorinių įžvalgų bus pristatomi žymiausių dabarties Lenkijos kūrėjų opusai (Lukaszewskio, Bembinowo, Goreckio ir kt.), pateikiamos darbo su choru / atlikimo strategijos.
 
Lektoriai:
 
Dr. Linas Balandis (g. 1988) mokėsi Kauno Sakralinės muzikos mokykloje (1996–2003), 2003–2007 m. – Kauno Juozo Gruodžio konservatorijoje (dėst. R. Štreimikytės choro dirigavimo kl.), 2007–2013 m. – Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje (bakalauro, magistro studijos, prof. V. Miškinio choro dirigavimo klasė). 2013–2014 m. pedagogikos žinias gilino laipsnio nesuteikiančiose studijose (LMTA). 2014–2018 m. studijavo Lietuvos muzikos ir teatro akademijos meno doktorantūroje (darbo vadovai: prof. P. Gylys ir doc. dr. D. Kalavinskaitė). 2018 m. apgynęs meno projektą („Choras Katalikų Bažnyčios liturgijoje“) įgijo meno daktaro laipsnį.
Dr. Linas Balandis šiuo metu yra Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos vyrų choro „Kariūnas“ meno vadovas ir dirigentas, Šiaulių valstybinio kamerinio choro „Polifonija“ meno vadovas ir vyr. dirigentas, Berniukų ir jaunuolių choro „Ąžuoliukas“ mokytojas, dirigentas-asistentas, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos choro dirigavimo katedros dėstytojas (asistentas).
 
Doc. Dr. Danutė Kalavinskaitė. Muzikologė gimė 1967 m. Vilniuje. 1985-1991 m. Lietuvos valstybinėje konservatorijoje (dabar Lietuvos muzikos ir teatro akademija) studijavo muzikologijos specialybę (R. Mikėnaitės klasė), 1991-1995 m. ten pat ir B. Vaitkaus vargonų klasėje. 2005-2009 m. Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje studijavo doktorantūroje. 2009 m. apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją „Musicae sacrae samprata Katalikų Bažnyčios XX a.-XXI a. pradžios dokumentuose ir šiuolaikinė lietuvių muzika“.
1995-2005 m. dirbo Muzikos ir teatro akademijos Muzikologijos instituto muzikos teorijos ir istorijos skyriuje jaunesniąja mokslo darbuotoja. Nuo 1990 m. neparapijinių Vilniaus katalikų bažnyčių (Šv. Kazimiero, Šv. Jono, Šv. Onos), nuo 2008 m. – Vilniaus greitosios pagalbos universitetinės ligoninės koplyčios vargonininkė. 1995-1998 m. dėstė giedojimą Vilniaus arkivyskupijos kunigų seminarijoje, nuo 1995 m. – LMTA vargonų ir klavesino katedros, nuo 1998 m. Muzikos teorijos katedros pedagogė (dėstomi dalykai – muzikos kalba, liturgika bei liturginis vargonavimas).
Muzikologė parašė daug straipsnių Muzikos enciklopedijai, Visuotinei lietuvių enciklopedijai, enciklopediniam žinynui „Bažnytinė muzika“ (rengiant pastarąjį, dirbo ir MELI mokslinėje redakcinėje taryboje). Nuolat recenzuoja bakalauro, magistro darbus, mokslo straipsnius, dalyvauja konferencijose, jos straipsnius publikuoja Lietuvos ir užsienio mokslo leidiniai.
 
© www.lituaniacantat.lt

 

Šaltiniai: https://old.lks.lt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rėmėjai: