fbpx


Juozas Naujalis

Apie


Juozo Naujalio

tarptautinis chorų festivalis

2021 m. balandžio 9-11 d.

Renginys dedikuotas Lietuvos profesionaliosios chorinės muzikos patriarchui Juozui Naujaliui (1869–1934). Šio dirigento ir pedagogo pėdsakas lietuviškosios muzikos erdvėje itin ryškus: jis vadovavo dviem chorams, buvo vienas svarbiausių pirmosios Lietuvoje dainų šventės organizatorių, parašė ne vieną iki šiol populiarią dainą, o jo „Lietuva brangi“ vadinama antruoju Lietuvos himnu.
Renginio misija – skleisti J. Naujalio kūrybą tarptautiniu mastu ir kelti choro dirigentų prestižą. Pagrindiniai renginiai vyksta Kaune ir miesto apylinkėse – su J. Naujalio gyvenimu ir kūryba susijusiose vietose.

Chorų konkursas

Chorai atlieka po vieną privalomą J. Naujalio kūrinį, o likusią konkursinę programą renkasi laisvai. Vertinimo komisijoje dirba muzikos ekspertai, chorvedžiai ir kompozitoriai iš Lietuvos ir užsienio. Vienas pagrindinių konkurso prizų – J. Naujalio batutos kopija. Ji įteikiama geriausiam konkurso dirigentui.