fbpx


Juozas Naujalis

DALYVAVIMO TAISYKLĖS

 

DALYVAVIMO TAISYKLĖS:

 

 • Dalyvio registracijos mokestis – 250 Eurų, už sekančią kitą kategoriją 100 Eurų

 • Ne konkursinės programos dalyviams – 100 Eurų
  Dalyviui atsisakius dalyvauti konkurse mokestis negražinamas.
  Dalyvis festivalio organizatoriams turi atsiųsti:

  •     dalyvio paraišką

  •     po 5 atliekamos pagrindinės programos kūrinių kopijas. Natos negražinamos ir lieka festivalio archyve.

  •     trumpą (250 žodžių) kolektyvo aprašymą: lietuvių, anglų kalbomis.

  •      kolektyvo geros kokybės nuotraukas;

  •     vadovo geros kokybės nuotraukas.

 • Privalomas Juozo Naujalio kūrinys įeina į bendrą programos pasirodymo laiką.
 • Kategorijose ne mažiau kaip 90% dalyvių turi atitikti amžiaus kategoriją.
 • Chorai gali dalyvauti abiejų tipų konkursuose ir keliose kategorijose, bet su skirtinga programa.
 • Pasirodymo trukmė visose kategorijose 12- 15 minučių. Į choro pasirodymo laiką įeina: įėjimas ir išėjimas iš salės, atliekamos programos trukmė, pauzės tarp kūrinių. Už laiko limito viršijimą, komisijos nuožiūra gali būti skiriami baudos balai. 15 sekundžių – 1 baudos balas.
 • Visi kūriniai atliekami be mikrofonų ir kitų įgarsinimo priemonių.
 • Chorai, išskyrus jų vadovą, akustinei repeticijai į konkursui parengtą salę neįleidžiami.

 

KONCERTAI:

 • Konkurse dalyvaujantys chorai privalo atlikti koncertinę programą bent viename organizatorių numatytame koncerte.
 • Koncertinės programos metu gali būti atlikti tiek sakralinės tiek pasaulietinės muzikos kūriniai.
 • Koncertinės programos trukmė ~15 min.
 • Atidarymo koncertas  – Kauno šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedra bazilika
 • Koncertas Raudondvario dvare ir rezultatų paskelbimas
 • Uždarymo Šv.Mišios – jungtinė chorų programa (bus paskelbta po registracijos)

 

PAPILDOMA INFORMACIJA:

 • Dalyviai patys apmoka transporto, maitinimosi ir pragyvenimo išlaidas.
 • Organizatoriai pasilieka visas teises į konkurso vaizdo ir garso įrašus darytus festivalio renginio metu ir jų platinimą bei leidybą.
 • Organizatoriai pasilieka teisę keisti programą.
 • Pateikdamas paraišką, dalyvis sutinka su konkurso sąlygomis.

Rėmėjai: